Burbiškio - das letzte Gut der Familie

  Burbiškio- ostania rodzinna  posiadłość
Ein alter Gutshof der Familie v. Baysen-Bażeński liegt in Litauen, der seit dem XIV Jahrhundert in den historischen Quellen erwähnt wird.

Der letzte Erbe Adam v. Baysen-Bażeński übergab 1991 das Anwesen dem Litauischen Staat für Kulturzwecke.

Die Fläche des Gutshofs mit Parkanlagen beträgt 28 ha. Der Park zeichnet sich durch seine Teiche aus, in denen sich 15 Inseln befinden. Die Gutshofbauten bilden einen geschlossenen Viereck und sind deshalb einer Festung ähnlich. Im wiederaufgebauten Teil des Hauptgebäudes, der früher für Gäste bestimmt war, wird zur Zeit ein Gasthaus eingerichtet. In der Veranda des Gutshofs befindet sich die Ausstellung über die Gutshofgeschichte.
Im Park gibt es einige Plastiken des Bildhauers Kazimieras Ulianskas: das Denkmal für den Dichter Adam Mickiewicz (gebaut 1911), das Denkmal für den Großfürsten von Litauen Vytautas (gebaut 1912), die Statue der Gottesmutter (1913), das majestätische Parktor und die mit Löwen geschmückte Brücke. Die Inseln der Teiche sind durch 12 kleine Brücken verbunden.


Dawny zespół dworski Bażeńskich leży w rejonie Radziwiliszki, w pobliżu Poniewieża, należący od XIV wieku do rodziny Bażeńskich. Byli oni właścicielami Burbiszek do 1941 roku.

Ostatni spadkobierca Adam Bażeński (1923-2007) syn Michała Bażeńskiego przekazał oficjalnie majątek w 1991 Państwu Litewskiemu na cele kulturalne.

Przedostatnim właścicielem majątku był Michał, Ignacy Bażeński, absolwent agronomii w Lipsku, wielbiciel romantycznej muzyki Straussa i poezji Adama Mickiewicza. Jego żoną była Maria z Wilejszysów, córka znanego działacza społecznego i kulturalnego Piotra Wilejszysa. Ich córka Emilia Bażeńska studiowała na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie poznała m.in. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który dedykował jej swe wiersze. W burbiskim dworze natomiast poznała ona Kornela Makuszyńskiego, który później został jej mężem.
Dwór Bażeńskich był na przełomie XIX i XX wieku ośrodkiem kultury oraz miejscem spotkań intelektualistów i artystów.

Powierzchnia zespołu dworskiego rozciąga się na obszarze 28 ha. W przynależnym parku znajdują się stawy z 15-ma wysepkami połączonymi 12-ma mostkami. Na terenie parku znajduje się statua Matki Boskiej, pomnik Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda z 1911r jak również pierwszy pomnik Adama Mickiewicza na Litwie z 1912r dłuta Kazimierza Uliańskiego.Burbiskio dvaros 

LT-82206, Pakalniskes, Kreis Radviliskis.
Tel. +370-422-42001.


Öffnungszeiten / Czas otwarcia
1. April / Kwiecień - 31. Oktober / Październik
Dienstag / Wtorek - Sonntag / Niedziela von / od 9.00 bis / do 19.00 Uhr.