litwa_flag
1289,10. Liepos mėn. Varmijos vyskupas Henrikas I. Flemingas davė Albertui Flemingui 34 sutikimus Šalmache ir Grunenberge bei 110IL Baysene (Basienas).
germanyflaga
1289.10. Juli - Verschreibung des Bischofs Heinrich von Ermland für Albert Fleming über 34 Hufen in Schalmach und Grünenberg sowie 110 Hufen in Baysen (Basien)
flagapl.Jpg 
1289.10. Lipiec - Nadanie przez biskupa warmińskiego Henryka I. Fleminga Albertowi Flemingowi 34 włók w Szalmach i Grunenberg oraz 110 włók w Baysen (Basien)
XIII amžiaus antroje pusėje Flemingų šeimos nariai iš Lubeckių medžiojo žemyn iki Prūsijos.Varmijoje, kur vienas iš jų ėmėsi vyskupo įšventinimo, jie rado savo naują tėvynę. Būtent tai Varmijos vyskupas Henrykas I. Flemingas (1230–1300) paskirstė savo milžiniškas gėrybes tarp šeimos narių, todėl brolis Albertas 1289 m. Liepos 10 d. 110-ą dieną gavo Bayseno lauką (Basienas, Brazynynas netoli Ornetos Braniewo komunoje). Remiantis kaimu ir dvaru, kuris buvo įkurtas šioje nuosavybėje, Alberto palikuonys nuo tada buvo vadinami von Baysenais. Jie turėjo herbą sėdinčią voverę, kurios letenose yra veržlė.
In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts kamen Glieder der Lübecker Ratsfamilie Fleming nach Preußen.In Ermland, wo eine der ihren den bischoflichen Stuhl bestig, fanden sie eine neue Heimat. Unter dem reichen Landesbesitz, den Bischof Heinrich I. Fleming (1230-1300) seinen Brüdern verlieh, bekam Albrecht Fleming 1289 außer anderem das Feld Baysen (Basien in der nähe Wormditt im Kreis Braunsberg). Nach dem auf ihrer Besitzung angelegten Dorf und Gut nannten sich seine Nachkommen hinfort von Baysen. Im Wappen führten ein Bild eines sitzenden Eichhörnches, das eine Nuß in Pfoten hält.
W drugej połowie XIII wieku ścignęli na Prusy członkowie rodziny Fleming z Lubecki.Na Warmii, gdzie jeden z nich przyjął sakrę biskupią znaleźli oni swoją nową ojczyznę. Właśnie ten, biskup warmiński Henryk I. Fleming (1230-1300) rozdzielił swoje ogromne dobra wśród członków rodziny i tak brat Albert otrzymał 10 lipca 1289 110 włók pola Baysen (Basien, Bażyny w pobliżu Ornety w gminie Braniewo). Wedle powstałej na tej posiadłości wiosce oraz majątku potomkowie Alberta zwali sie odtąd von Baysen a mieli oni w herbie siedzącą wiewiórkę, która trzyma w łapach orzecha.